Dönüşüm ve Uygulamalarda Yapılan Yanlışlar!

Yapılı çevrelerin erişilebilir olması için öncelikle alanda tespit ve analiz yapılması gerekir. Tespit sonucu çıkan bulgular projelendirilerek uygulama adımına hazırlanmalıdır. Bu süreçte yapılacak düzenlemeler tamamen tüm standart, mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak planlanmalıdır.

Erişilebilirlik çalışmalarında bilgi ve beceriye sahip olmayan kişi veya kuruluşlardan hizmet aldığınızda yanlış yapılan uygulamalar sebebi ile yeniden bir inşaat gerektireceği için zaman ve maddi kayba neden olacaktır.

En çok yaşanan sıkıntılar; erişilebilirliğin öneminin bilinmemesi, yapılı çevrelerde idareci ve teknik personelin bilgi ve bilinç yetersizliği, standartlara uygun projelerin tasarlanmaması, denetimlerin yeterince yapılmaması, mali kaynak yetersizliği, bütüncül planlar yerine günübirlik çözümler üretilmesi, uygulamalar için malzeme seçeneklerinin belirlenememesidir.

Etiketler

erişilebilirlik erisilebilirlik engelli engelli erişimi accessibility disability disabled görme engelli işitme engelli özürlü bedensel engelli bina erişimi engelli erişilebilirlik erişilebilirlik yönetmeliği erişebilirlik engelli erişim sistemi engelli erişimi engelli lifti engelli wc engelli asansörü engelli barı engelli rampası proje etüd uygulama dönüşüm eğitim sosyal sorumluluk engelsiz kent herkes için erişilebilir kentler sürdürülebilirlik engelsiz toplu taşıma engelsiz otobüs engelsiz tren engelsiz metro engelliler için araç engelsiz parklar engelsiz bahçeler engelsiz hayat engelsiz şehir engel engelsiz projeler engelsiz mekan erişilebilir mekan evrensel tasarım desing tasarım universal desing engelli erişilebilirlik rehberi accessible city accessible urban universal street desing universal desing accessibility access city disabled disability ulaşılabilir ulaşılabilirlik herkes için erişilebilir engelsiz kentler