Dünyadaki En Büyük Azınlık Engelliler

Dünya’da 1 MİLYAR engelli birey yaşıyor…
Türkiye’de Ulusal Engelli Veri Tabanına göre nüfusun %13 ü 9 MİLYON engelli birey olduğu belirtiliyor.
BM Birleşmiş Milletler Kalkınma programına göre engellilerin %80 i gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor.
%50 si sağlık hizmetlerini karşılayamadığı öngörülüyor.
100 MİLYON dan fazla engelli çocuk büyümekte…
Dünya’daki çocukların %90 ından fazlası her gün zehirli hava solumaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya nüfusunun görülmemiş hızla yaşlanması ve kronik hastalıklardaki artış engelli sayısını gün geçtikçe arttırmaktadır. Dünya genelinde engelli olmayan insanlara kıyasla, engelli insanların daha kötü sağlık durumu, daha düşük eğitim başarısı, iktisadi katılımın yanı sıra daha yüksek yoksulluk oranlarına sahip olduğuna işaret ediyor. Sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım ve bilgi edinme gibi hizmetlere erişimde engelli bireylerin karşılaştığı türlü zorluklar bu farkı oldukça net açıklıyor.

Engelli insanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Yaşlılık, savaş, iklim, beslenme, trafik kazası, afet, kronik hastalıklar vb. durumlar en büyük sebeplerdendir. Herkes yaşamının belli bir noktasında geçici veya kalıcı olarak hareket kısıtlılığı yaşar. Engellilik insan olma halinin bir parçasıdır.

Yüzyıllardır yaşanan sorunlara nazaran 1940 lı yıllarda engellilik (hareket kısıtlılığı) dünyada daha yoğun biçimde fark edilmeye başlanmıştır. O yıllarda engelli bireylerin sayısal olarak fazlalaşmasının en büyük sebeplerinden biride savaşlardır. Birinci ve İkinci Dünya savaşları çok ciddi yıkımlara sebep olmuştur. Genç bireylerin cephede olması ve hareket kısıtlılığı yaşayan bireylerin hayatına devam edebilmesi için ihtiyaç duyulan işgücü açığının giderilmeye çalışılmasıyla engellilik durumu farkındalığı artmıştır. Aynı zamanda savaş sonrası gazi sayısı tüm ülkelerde azımsanmayacak kadar yüksek seviyeye ulaşmıştır. Gelişmiş ükelerin savaş sonrası artan engelli nüfusunun sağlık, fizyolojik ve psikolojik yardıma olan ihtiyaçlarının artması ülkeleri bu konularda belirli düzenlemeler yapmaya sevk etmiştir. 2000 li yılların başında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde erişebilirlik sosyal devlet anlayışıyla çalışmalarda farkındalığı arttırmıştır.

Erişilebilirlik, bir kentin yaşam kalitesinin en belirgin göstergesidir. Hareket kısıtlılığı yaşayan bireylerin, erişilebilirlik konusundaki yaşadıkları sorunun kaynağı engel durumu değil, engellenmişlik durumudur.

Ülkeler gerekli finansman ve insan kaynağını kullanarak topluma dayalı hizmet modeline geçişi iyi planlamalıdır. Tüm insanların, topluluklara dahil olmasını sağlamak için bütünleştirici ve kapsayıcı çalışmalar yapılmalıdır.

Erişilebilirlik ve Sürdürülebilirlik toplum için en iyi reformdur.

Etiketler

erişilebilirlik erisilebilirlik engelli engelli erişimi accessibility disability disabled görme engelli işitme engelli özürlü bedensel engelli bina erişimi engelli erişilebilirlik erişilebilirlik yönetmeliği erişebilirlik engelli erişim sistemi engelli erişimi engelli lifti engelli wc engelli asansörü engelli barı engelli rampası proje etüd uygulama dönüşüm eğitim sosyal sorumluluk engelsiz kent herkes için erişilebilir kentler sürdürülebilirlik engelsiz toplu taşıma engelsiz otobüs engelsiz tren engelsiz metro engelliler için araç engelsiz parklar engelsiz bahçeler engelsiz hayat engelsiz şehir engel engelsiz projeler engelsiz mekan erişilebilir mekan evrensel tasarım desing tasarım universal desing engelli erişilebilirlik rehberi accessible city accessible urban universal street desing universal desing accessibility access city disabled disability ulaşılabilir ulaşılabilirlik herkes için erişilebilir engelsiz kentler