Erişilebilirlik Nedir?

Erişilebilirlik, yaşayan tüm bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan kamusal hizmetlerin tümüne ulaşabilmeleri ve bunları kullanabilmeleri, kısaca toplumsal yaşama katılabilmeleri için yapılı çevrede ve kentsel hizmetlerde alınması gereken tüm tedbirleri içermektedir. Kaldırımlarda, yaya geçitlerinde, parklarda, çocuk oyun alanlarında, kamunun hizmet verdiği ve kamu kullanımına açık tüm binalarda ve ulaşım hizmetlerinde erişilebilirlik tedbirlerinin alınması, yalnızca engelliler değil hareketlerinde kısıtlılık yaşayan yaşlılar, hamileler, çocuklar, bebek arabalılar, çok uzun veya çok kısa boylu kişiler yani herkes için büyük önem taşıyan bir gerekliliktir.

Erişilebilirlik tüm bireylere hitap eder ve evrensel tasarım oluşumunun bir araya gelmesi için olanak sağlar. Evrensel Tasarım, tüm ürünlerin ve çevrelerin, yaş, beceri ve durum farkı gözetmeksizin herkes tarafından kullanılabilmesini olanaklı kılan, bütünselleşme sağlayan bir tasarım yaklaşımıdır. Tüm bireylerin bağımsız şekilde yaşamasına ve hayatın her aşamasına tam olarak katılabilmesine olanak sağlanması için tasarlanması, planlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar bütünüdür.

Topluma hizmet olarak sunulan fiziki yapıların, fizyolojik durumlara göre sağlanması gerekir. Örneğin, yapılan cadde, kaldırım, park ve bahçeler, kurum binaları ve kentsel alanları tüm toplumun fizyolojik durumlarına göre yani evrensel tasarım bütünüyle oluşturulmalıdır.

Fiziksel çevrenin ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması adına, projeler, imar planları ile kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında, erişilebilirlik izleme ve denetleme formaları dikkate alınarak, Türk Standartları Enstitüsünün ( TSE ) ilgili erişilebilirlik standartlarına uyulması zorunludur. Standartlara uygun yapılmamış düzenlemeler, daha sonra yeniden bir inşaat gerektireceği için zaman ve maddi kaynak kaybına neden olacaktır.

Yaşam kalitesini destekleyen; eşitlikçi, güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir kentleri insanlar için tasarlamak ve inşa etmek misyonumuz olmalı”

Kentleri insan odaklı ve toplumu düşünerek dizayn etmeli, tasarımlar herkes için olmalı çünkü yeryüzü herkesin bu yüzden Erişilebilirlik, şehri paylaşan her bireyin en doğal hakkıdır.

Etiketler

erişilebilirlik erisilebilirlik engelli engelli erişimi accessibility disability disabled görme engelli işitme engelli özürlü bedensel engelli bina erişimi engelli erişilebilirlik erişilebilirlik yönetmeliği erişebilirlik engelli erişim sistemi engelli erişimi engelli lifti engelli wc engelli asansörü engelli barı engelli rampası proje etüd uygulama dönüşüm eğitim sosyal sorumluluk engelsiz kent herkes için erişilebilir kentler sürdürülebilirlik engelsiz toplu taşıma engelsiz otobüs engelsiz tren engelsiz metro engelliler için araç engelsiz parklar engelsiz bahçeler engelsiz hayat engelsiz şehir engel engelsiz projeler engelsiz mekan erişilebilir mekan evrensel tasarım desing tasarım universal desing engelli erişilebilirlik rehberi accessible city accessible urban universal street desing universal desing accessibility access city disabled disability ulaşılabilir ulaşılabilirlik herkes için erişilebilir engelsiz kentler