Herkes İçin Erişilebilir Evrensel Tasarım

Evrensel tasarım tüm ürün ve çevrelerin; yaş, beceri ve durum farkı gözetmeksizin pek çok kişi tarafından kullanılabilmesini olanaklı kılan, bütünselleşme sağlayan bir tasarım yaklaşımı olarak tanımlamaktadır. Bu yaklaşım ürün tasarımından, mimarlığa ve kentsel tasarıma hatta karmaşık bilgi ve iletişim teknolojilerine kadar değişen ölçekleri ve konuları kapsamaktadır.

Evrensel tasarım herkesin, her zaman, her nesneye ve mekana erişim düşüncesidir. Erişilebilir tasarım sadece engelli bireylerin kullanımına yönelik mekan ve ürünlerin tasarımını kapsarken; evrensel tasarım; engellileri de içine alan tüm insan fizyolojisine yönelik mekan, ürün ve donatıların tasarımıdır. Evrensel tasarım kişileri ayırt etmeksizin çözüm önerir.

Evrensel tasarımın amacı, çevrenin daha çok kişi tarafından kullanılabilir hale getirilerek tüm bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla mekanı en rasyonel şekilde kullanışlı hale getirmek ve bunu en az veya hiçbir ek maliyet getirmeksizin tasarlamayı gerçekleştirmektir.

Amerikalı Mimar Ronald L. Mace tarafından 1980 li yıllarda ortaya çıkarılmıştır. Mace 9 yaşında çocuk felci geçirmiş ve bedensel engelli olarak hayatına devam etmiştir. North Caroline Üniversitesinde öğrenci iken merdivenlerde arkadaşlarının yardımıyla yukarı aşağı taşınıyormuş. Mimarlık bölümü mezun olan Mace Erişilebilirlik üzerine evrensel tasarım merkezi kurarak Amerika Yasalarına erişilebilirliği dahil ettirmiştir.Kendisine göre evrensel tasarım 7 ilkeye dayanmaktadır.

 1. Eşit Kullanım 
 2. Kullanımda Esneklik 
 3. Basit ve Sezgisel Kullanım 
 4. Algılanabilir Bilgi
 5. Hata İçin Tolerans
 6. Düşük Fiziksel Güç Gereksinimi
 7. Yaklaşım ve Kullanım İçin Uygun Boyut ve Mekan


Mekanın engelsiz düzenlenmesinin temelinde antropometrik ve ergonomik anlamda bir genel kurallar bütünü yer almaktadır. Bu kurallar tasarım girdilerine bağlı olarak belirlenebilir.

 • Alan          : Engelsiz ve Yeterli Hareket Alanı
 • Yüzey       : Engelsiz ve Uygun Döşeme Yüzeyi
 • Genişlik    : Engelsiz ve Yeterli Genişlik
 • Yükseklik  : Engelsiz ve Yeterli Yükseklik
 • Bildirişim   : Gerekli Yönlendirme ve Uyarma İşaretlemeler
 • Donatı       : Yeterli ve Gerekli Mekansal Kullanma Donatıları

Etiketler

erişilebilirlik erisilebilirlik engelli engelli erişimi accessibility disability disabled görme engelli işitme engelli özürlü bedensel engelli bina erişimi engelli erişilebilirlik erişilebilirlik yönetmeliği erişebilirlik engelli erişim sistemi engelli erişimi engelli lifti engelli wc engelli asansörü engelli barı engelli rampası proje etüd uygulama dönüşüm eğitim sosyal sorumluluk engelsiz kent herkes için erişilebilir kentler sürdürülebilirlik engelsiz toplu taşıma engelsiz otobüs engelsiz tren engelsiz metro engelliler için araç engelsiz parklar engelsiz bahçeler engelsiz hayat engelsiz şehir engel engelsiz projeler engelsiz mekan erişilebilir mekan evrensel tasarım desing tasarım universal desing engelli erişilebilirlik rehberi accessible city accessible urban universal street desing universal desing accessibility access city disabled disability ulaşılabilir ulaşılabilirlik herkes için erişilebilir engelsiz kentler