Herkes İçin Erişilebilir Şifa Bahçeleri

Yaşlılık ve engellilik insan olma halinin bir parçasıdır. Neredeyse herkes yaşamının belli bir noktasında geçici ya da kalıcı olarak zayıf düşebilir ve uzun yıllar yaşayan insanlar işlevlerini yerine getirme konusunda artan zorluklarla karşılaşabilirler.

Evrensel tasarım; mekanlara, ürünlere ve hizmete erişilebilirliği sağlayarak sosyal sürdürebilirliğin oluşturulmasında yardımcı olur. Mümkün olduğunca çok kişiye fırsat sunarak sağlık ve katılım teşvikini sağlar. Topluma geniş çapta her zaman geleceği düşünerek yeni fırsatlar sunmak gerekir.

Engelli insanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Nüfusların yaşlanıyor olması çok büyük etkendir çünkü yaşlı bireylerde engellilik riski daha yüksektir. Diyabet, kalp – damar hastalıkları gibi kronik hastalıklar engellilik durumunun sayısını dünya çapında arttırmaktadır.
Kentsel yaşam ve çevrelerin, kentsel alanlarda yaşlıların, engellilerin sosyal entegrasyonuna ve sivil katılımlarına etkileşimi güçlendirmek aynı zamanda izole kalmalarını önlemek için şifa bahçeleri gibi alanların çoğaltılması gerekir.

 


Yaşlı dostu, engelli dostu ve çocuk dostu yaklaşımlarının bütünleyici, kapsayıcı ve ortak paydada herkes için üretken etkinliklerle topluma pozitif hayatı sunmalıyız. Atıl olarak kabul edilen hareket kısıtlılığı yaşayan bireyleri sosyal alanlarda üretmelerini sağlamak bir çok faydayı da beraberinde getirmektedir. Örneğin; yaşlıların, engellilerin, çocukların şifa bahçelerinde ürettikleri bitki veya sebzeleri kamu alanlarında kullanım ve tüketime sunulduğunda ekonomik kazancıda sağlamış oluruz.

Yaşlılar, engelliler; kırsal ve kentsel alanlarda günlük hayatı nasıl yaşarlar? Bu soruyu kamu kurum ve kuruluşları kendilerine sorarak sosyal politikalarda en verimli çalışmaları gerçekleştirebilirler.

Etiketler

yaşlı dostu engelli dostu çocuk dostu engelli yaşlı çocuk engellilik yaşlılık hastlık sağlık sosyalleşme erişilebilirlik proje etkinlik şifa bahçesi istihdam evrensel tasarım engelli erişimi herkes için erişilebilir kapsayıcı