Özürlü Nedir? Engelli Nedir?

Özürlü, doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup, bağımsız hareket edebilmesi için yapılarda ve açık alanlarda özel fiziksel ve teknik düzenlemelere gereksinim duyan kişidir.

Özürlü; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

Engelli, özürlülük ve engellilik arasında belirgin fark vardır. Engellilik, özründen dolayı yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörler açısından kişinin toplumsal rollerini yerine getirmesinin kısıtlanması, yani engellenmesi durumudur. Özürlülük nedeniyle oluşan sınırlılıklar, sosyal yaşamı sınırlandığında, kişi yalnızca özürlü olmakla kalmaz, aynı zamanda “engelli” olur.

Hareket Kısıtlılığı, engelliler, geçici olarak engellilik yaşayanlar, yaşlılar, hamileler, bebek arabalılar, çocuklar, eşya ve yük taşıyanlar, iri ve şişman kişiler, çok uzun ve çok kısa boylu kişiler bu grupta yer almaktadır. Kişilerin hareket kısıtlılığı, bina ve yakın çevresinin de dâhil olduğu yapılı çevrede yapılan her tür erişilebilir düzenlemelerle ortadan kaldıracak ve bu grupta yer alan herkesin hareketliliğini mümkün, rahat ve daha kolay hale getirecektir.

Özür bedende ise engel mekandadır.

Etiketler

erişilebilirlik erisilebilirlik engelli engelli erişimi accessibility disability disabled görme engelli işitme engelli özürlü bedensel engelli bina erişimi engelli erişilebilirlik erişilebilirlik yönetmeliği erişebilirlik engelli erişim sistemi engelli erişimi engelli lifti engelli wc engelli asansörü engelli barı engelli rampası proje etüd uygulama dönüşüm eğitim sosyal sorumluluk engelsiz kent herkes için erişilebilir kentler sürdürülebilirlik engelsiz toplu taşıma engelsiz otobüs engelsiz tren engelsiz metro engelliler için araç engelsiz parklar engelsiz bahçeler engelsiz hayat engelsiz şehir engel engelsiz projeler engelsiz mekan erişilebilir mekan evrensel tasarım desing tasarım universal desing engelli erişilebilirlik rehberi accessible city accessible urban universal street desing universal desing accessibility access city disabled disability ulaşılabilir ulaşılabilirlik herkes için erişilebilir engelsiz kentler