Yaşlı Dostu Engelsiz Kentler

Yaşlanma tüm canlılarda görülür ve yaşamın çocukluk, gençlik, yetişkinlik gibi doğal ve kaçınılmaz bir dönemidir. Yaşlılığın artması ile ülkenin sosyal ve sağlık sistemleri yakın gelecekte çok daha büyük bir sorun haline gelecektir. Şehirlerin yaşlı sakinlerini ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için politikaları ve stratejileri planlamaları gerekir.

Dünya ve Türkiye nüfusu hızla yaşlanmaktadır ve özellikle şehirlerde çok daha belirgin görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütüne göre 65 yaş ve üstü yaşlı kabul edilmektedir. Yaşlılık fizyolojik, psikolojik, sosyal, kronolojik ve ekonomik yönleri olan bir süreçtir.

Kamu Kurum ve Kuruluşların özellikle Yerel Yönetimlerin sosyal devlet anlayışı ile plan ve projelerinde kendilerine aşağıdaki soruları sorarak hizmetlerine entegre edebilirler. Günübirlik çözümlerden çok kapsayıcı ve uzun dönemli planlar topluma sunulacak en güzel hizmettir.

  • Yaşlı bireyler kırsal ve kentsel alanlarda günlük hayatını nasıl yaşarlar ?
  • Kırsal ve Kentsel yaşam alanlarını nasıl kullanırlar ?
  • Yaşlı bireyler kentsel yaşamla ilgili faydalar ve kısıtlamalar olarak düşünceleri nelerdir ?
  • Nesiller arası nasıl bir ilişki gelişiyor ve bu nasıl destekleniyor ?
  • Her şehir erişim konusunda nasıl bir stratejiye ve politikaya sahip ?
  • Yaşlı dostu şehirlerde ekonomik anlamda aktif katılımları nasıl sağlanır ?
  • Etkileşimi arttırmak ve yaşlı sakinlerin izolasyonunu azaltmak için ne tür kentsel tasarımlar planlanmalıdır ?

Etiketler

erişilebilirlik accessibility accesible universal desing evrensel tasarım engelli disability disabled yaşlılık yaşlı dostu şehirler kentler herkes için tasarım senile senility erişilebilirlik izleme ve denetleme proje tasarım inşaat ulaşım şehir planlama yerel yönetimler engelsiz kentler