Yaşlılar İçin Erişilebilir Engelsiz Mekanlar

Dünya ve Türkiye nüfusu hızla yaşlanmaktadır ve özellikle şehirlerde çok daha belirgin görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütüne göre 65 yaş ve üstü yaşlı kabul edilmektedir. Yaşlılık fizyolojik, psikolojik, sosyal, kronolojik ve ekonomik yönleri olan bir süreçtir.

Yaşlanma tüm canlılarda görülür ve yaşamın çocukluk, gençlik, yetişkinlik gibi doğal ve kaçınılmaz bir dönemidir. Yaşlılığın artması ile ülkenin sosyal ve sağlık sistemleri yakın gelecekte çok daha büyük bir sorun haline gelecektir. Şehirlerin yaşlı sakinlerini ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için politikaları ve stratejileri planlamaları gerekir.Tüm yaş ve yetenekler için erişilebilir, güvenli, sürdürülebilir ve konforlu mekanlar kentsel hareketlilik için kritik öneme sahiptir. Kırsal ve kentsel alanlarda erişilebilir geçişi desteklemek, sokaklar hakkında daha eksiksiz bir hikâye anlatmak anlamına gelir.

Kentsel ve kırsal gelişimin herkes için sürdürülebilir ve kapsayıcı olması erişilebilirlik için esastır. Herkesin tam ve etkili katılımını kolaylaştırması ve bu nedenle çalışmalarda ayrılmaz bir parça olarak erişilebilirlik dahil edilmeli ve aktif olarak tanıtılmalıdır.

Ülkemizin erişilebilir olması için ilgili mevzuat, yasa, yönetmelik ve standartlar gibi birçok verilerin olmasına rağmen ülkemizde mekanların herkes tarafından rahatlıkla kullanılmasında pek çok sorunlar bulunmaktadır. Özellikle Avrupa gibi gelişmiş ülkelerin çalışmaları örnek gösterilmektedir. Halbuki veri ve kaynaklar elimizde fazlası ile bulunmaktadır. Sonuç olarak uygulamalara yansıtılmadığı sürece “herkes için erişilebilir engelsiz kent” anlayışı söylemden ibaret olarak kalacaktır.Son yıllarda yaşlı dostu, engelli dostu gibi söylemlerle çalışmalar başlamaktadır. Ülkemizde bu söylemlerden öte evrensel tasarım ile herkes için bütüncül çözümler olması gerektiği konuşulmalıdır. Çünkü tasarımcılar ve planlamacılar evrensel tasarımdan uzak belli kategoriler üzerinden çalışmalar yapmaktadırlar.

Kırsal / Kentsel yaşam ve çevrelerin, tüm alanlarda herkes için sosyal entegrasyona ve sivil katılımlara nasıl fayda sağlanacağı hakkında firikler üretilmelidir. Bu fikirlere Evrensel Tasarım rehberlik etmesiyle gelişmişlik adına kalkınma politikasının odak noktası olacaktır.

Etiketler

erişilebilirlik örnekleri erişilebilirlik yönetmeliği erişilebilirlik izleme ve denetleme yönetmeliği yaşlılık yaşlılık dönemi evrensel tasarım universaldesing accessibility access city access award disability disabled engelli engelli erişimi hareket kısıtlılığı old age accessible erişilebilirlik nedir