Dönüşüm ve Uygulama

ENGELSİZ YAŞAM İÇİN ENGELLERİ KALDIRIYORUZ.

Ülkemizinde mevcut yapıların erişilebilirlik noktasında dönüştürülmesi, mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak projelendirme ve planlama aşamasından sonra uygulama gerçekleşmelidir. Günümüzde bilgi ve bilinç düşüklüğü sebebi ile yapılan inşaat ve tadilatlar yanlış uygulamalara maruz kalmaktadır. Böylelikle kamu zararının yanında donatılar engeller üzerine engel oluşturmaktadır. Erişilebilirlik dönüşüm işlemlerinde doğru projelendirme ve doğru planlama yapılmakla beraber standartlar çerçevesinde evresel tasarım anlayışı ile uygulanmalıdır.

Kamu Kurum ve Kuruluşların mevcut yapılarında erişilebilir mekanlar için inşaat ve taahhüt işlerini gerçekleştiriyoruz.

Mevcut Yapıların Dönüşüm ve Uygulama Aşamaları

 1. İzleme ve denetleme formlarına uygun tespit yapılarak projelendirilmesi,
 2. Projenin standartlara uygun teknik şartnamelerinin hazırlanması,
 3. Hazırlanan projenin yüklenici tarafından uygulanması,
 4. İş süreci ve bitimi yüklenicinin kontrol edilmesi,
 5. İş bitimi o vilayete ait ilgili komisyon davet edilerek denetim yapılması,

 

Uygulama donatıları ve uygulama şekli tamamen standartlara uygun şekilde yapılmalıdır.

 • Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi ve Kılavuzlar
 • Hissedilebilir Yönlendirme ve işaretlendirme Levhaları
 • Braille Alfabeli Kabartmalı Ürünler
 • Engelli Lift ve Platformları
 • Engelli Otoparkı
 • Danışma Bankoları
 • Rampalar
 • Engelli WC Ekipmanları
 • Kaydırmaz Zemin Ürünleri
 • İndüksiyon Döngü Sistemleri
 • Acil Durum Sistemleri
 • Asistan Yardım Noktaları
 • Şarj İstasyonları
 • Engelsiz Oyun Grupları
 • Sesli Kütüphane
 • Toplu Taşımalarda Akıllı Ulaşım
 • Sesli Rehberlik Sistemleri


Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.